Revizije prema ZTD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Revizije prema ZTD-u
Stranica:
44.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Revizija uvijek ima svrhu i cilj. Postoje poslovne situacije kad propisi nalažu reviziju sa svrhom da se za- štite sudionici statusnih promjena ili pak poslovna javnost, a i sudbena vlast radi ispunjenja cilja vjerodostojne primjene Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 118/03. - dalje: ZTD). Osobito poslije izmjena i dopuna ZTD je odredio vrste revizija koje nastaju u svezi sa statusnim pitanjima kapitalnih trgovačkih društava i odnosa vlasnika udjela, odnosno članova uprave i nadzornog odbora.

U ovom članku će se izložiti postupci revizije osnivanja, slučajevi posebnih revizija, revizija poduzetničkih ugovora, spajanja i podjele, te financijskih izvješća u dijelu koji se odnosi na ispunjenje zahtjeva koji proizlaze iz ZTD-a.

Hashtags: