Bazel II. i rejting - konzekvencije za poslovnu praksu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Bazel II. i rejting - konzekvencije za poslovnu praksu
Stranica:
59.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Sažetak:
Bankarski svijet se uvelike priprema za Bazel II., konzultanti ga proučavaju, poduzeća prikupljaju informacije o toj temi. Polazišta su pritom različita, kao i konzekvencije. Mnogi poduzetnici i poduzeća su pred izazovom ne samo dobivanja dobrog rejtinga, već i da time postanu jačima. Sa stajališta poduzeća se Bazel II. može interpretirati i kao osiguranje vlastite budućnosti. U tom kontekstu se ne radi toliko o konceptima rejtinga i Bazela II. već o njihovu utjecaju na poslovnu praksu.
Hashtags: