Kontroling nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Kontroling nabave
Stranica:
70.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim FERIŠAK
Sažetak:
U većini poduzeća javljaju se u suvremenim uvjetima konkurencije i borbe za mjesto na tržištu slični problemi: Kako zadovoljiti rast razine zahtjeva kupaca u svezi kakvoćom, cijenom te asortimana proizvoda i usluga? Kako povećati fleksibilnost poslovanja? Kako skratiti vrijeme razvoja i uvođenja novih proizvoda na tržište (engl. Time to Market), da bi se postigla prednost pred konkurentima? Kako smanjiti troškove poslovanja? Kako ostvariti operativne ciljeve povećanja dobitka, a da se ne ugrozi sigurnost i egzistencija poduzeća? U tu se svrhu koriste razne koncepcije menadžmenta, među kojima su organizacija i kontroling djelatnosti koje mogu bitno utjecati na poslovne odluke značajne za uspješnost poslovanja.
Hashtags: