Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
Stranica:
88.
Autor/i:
Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Inspektor prilikom vođenja poreznog nadzora i donošenja rješenja mora biti objektivan (nepristran). To znači da mora utvrditi sve činjenice i izvesti sve dokaze bez obzira na to idu li te činjenice i ti dokazi u prilog ili na štetu poreznog obveznika.

Stručnost, službenička etika i poštivanje zakona opći su preduvjeti da bi inspektor poreznog tijela mogao službene radnje obavljati pravilno, nepristrano i zakonito. Ispunjavanje tih preduvjeta ne osigurava, međutim, nepristrano postupanje u svakom slučaju. Povezanost inspektora s poreznim obveznikom ili predmetom postupka može biti tolika da opravdano može pobuditi sumnju u njegovu nepristranost.

Hashtags: