Značajna dvojba glede gubitka pretporeza u slučaju pripajanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Značajna dvojba glede gubitka pretporeza u slučaju pripajanja
Stranica:
92.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
U pravu postoje ne samo podjele na one vječno aktualne i one samo trenutačno aktualne teme, nego i podjela na teme i probleme koji više ili manje ugrožavaju pravni sustav, pri čemu sami kriteriji ugroze mogu biti različiti. Porez na dodanu vrijednost je za hrvatsko pravo razmjerno novi propis. Uz velike rasprave oko visine i broja stopa toga poreza postoji nažalost još niz ne samo nerazjašnjenih nego čak i još uvijek neotvorenih pitanja koja su toliko značajna da bi nepravilno rješenje moglo uzrokovati ozbiljne štetne učinke po pravni sustav u cijelosti, u prvom redu glede moguće povrede načela vladavine prava i pravne sigurnosti, odnosno kredibiliteta pravnog sustava uopće. To je dostatan poticaj da se pristupi istraživanju pojedinih mogućih problematičnih žarišta, ne samo uz prosudbu pozitivnog prava nego i postavljanje prijedloga de lege ferenda.

U ovom članku ćemo se baviti (ne)mogućnošću traženja ispravka pretporeza od strane Porezne uprave kada jedno trgovačko društvo koje je u sustavu PDV-a biva pripojeno drugom koje nije u tom sustavu kao jednom od (prema našem mišljenju) kriznih pitanja poreznog sustava odnosno onog dijela koji se odnosi na PDV. Pritom ćemo pokušati napraviti jasnu razliku izme đu lošeg zakonskog rješenja prema kriteriju biti od lošeg zakonskog rješenja prema kriteriju forme.

Hashtags: