Porezi u praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Porezi u praksi
Stranica:
97.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Razumijevanje poreza može biti vrlo teško ako se ne sagleda sva kompleksnost problema. Pritom treba poći od temeljnih pretpostavki smisla i obuhvata pojedinog poreznog davanja. Tako ćemo se već u prvom pitanju susresti s bićem zakonskih normi glede svrhe (predmeta) oporezivanja, da bismo razotkrili kako nije bila intencija zakonodavca da jednu vrstu rashoda podvrgne oporezivanju. Pročitajte o čemu se radi.
  1. Rashod neamortizirane vrijednosti prodanog osobnog automobila nije osnovica za 30% PDV-a
  2. Najam stanova je oslobođen PDV-a, mo pretporez iz nabave stana nije moguće koristiti, odnosno zbog prenamjene treba ga obračunati
  3. Pretporez iz računa za radove na adaptaciji ili rekonstrukciji stare nekretnine može se odbiti. Novom nekretninom postaje samo ako je pri tim radovima trebala građevinska dozvola
  4. Ograničenje osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika odnosi se samo na plaću ostvarenu za rad u određenom mjesecu
  5. Ne trebaju svi rezidenti izvješćivati o promjenama vlasničke strukture koju imaju kod nerezidenata
Hashtags: