Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti
Stranica:
100.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja, s poreznog i knjigovodstvenog motrišta, koji nastaju u slučaju prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti. Obrt može prestati poslovati iz različitih razloga, a prema slobodnoj odluci obrtnika, te po sili zakona, ako nisu zadovoljeni uvjeti određeni propisima. Obrt prestaje također poslovati prodajom, a u određenim slučajevima može se raditi o nastavku poslovanja. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: