Minimalni tehnički i drugi uvjeti u trgovini na veliko i malo i trgovačkim društvima nakon 1. 1. 2004.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Minimalni tehnički i drugi uvjeti u trgovini na veliko i malo i trgovačkim društvima nakon 1. 1. 2004.
Stranica:
110.
Autor/i:
Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Poslovne prostorije, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina moraju u prodajnim objektima trgovine na veliko i malo i trgovačkog posredovanja udovoljavati minimalnim tehničkim, sanitarnim, zdravstvenim i drugim propisanim uvjetima s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine.

U ovom članku objašnjava se postupak za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta te propisani uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i malo i izmijenjeni uvjeti utvrđivanja tih uvjeta u trgovačkim društvima nakon stupanja na snagu novele Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 118/03.).

Hashtags: