Provjera osposobljenosti poslodavca ili njegova ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Provjera osposobljenosti poslodavca ili njegova ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu
Stranica:
137.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U posljednje vrijeme postavljaju se brojna pitanja kako provesti zaštitu na radu, kako u svezi s time obrazovati zaposlenika, odnosno kako osigurati ovlaštenika koji će se brinuti o zaštiti na radu. Uz ovaj članak zainteresirane upućujemo i na RRiF br. 5/04. i 7/04., str. 122. u kojem je dan primjer pravilnika o zaštiti na radu.
Hashtags: