Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca
Stranica:
140.
Autor/i:
Dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
U ovom članku autor iscrpno analizira način na koji je pitanje prijelaza rizika s prodavatelja na kupca riješeno u našem zakonodavstvu. U tom smislu izvodi zaključak kako je pojam isporuka prikladniji potrebama trgovačke prakse nego pojam predaja stvari koji se koristi u našem Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91. do 112/99. - dalje: ZOO). Zbog toga se ugovornim stranama sugerira da se pri uređivanju međusobnih odnosa više oslanjaju na potrebe trgovačke prakse nego na postojeću koncepciju pravne logike.
Hashtags: