Obračunavanje i plaćanje doprinosa za beneficirani staž

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Obračunavanje i plaćanje doprinosa za beneficirani staž
Stranica:
154.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Temeljem Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 71/99.) radnici koji rade na radnim mjestima štetnim za zdravlje i radnu sposobnost, osiguranici kojima nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla funkcije organizma opadaju te osiguranici s određenim oblicima invalidnosti određeni ovim Zakonom, ostvaruju pravo na beneficirani staž, odnosno staž osiguranja s povećanim trajanjem. Za te osiguranike postoji obveza plaćanja dodatnih doprinosa na način i po stopama određenim Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 175/03. - Uredba). O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: