RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kontingencijski se pristup temelji na sljedećim dvjema premisama: 1) ne postoji opći poslovodni (menadžerski) računovodstveni sustav koji bi odgovarao u svim okolnostima i 2) formiranje pojedinog računovodstvenog sustava ovisi o podudaranju značajki računovodstvenog sustava s okolnostima poslovanja. U članku se razmatra utjecaj nekih kontingencijskih varijabli (ciljevi, gospodarska grana, organizacijska struktura, menadžerski stil) na oblikovanje menadžerskog računovodstvenog sustava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)