Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva
Stranica:
32.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Sažetak:
Kontingencijski se pristup temelji na sljedećim dvjema premisama: 1) ne postoji opći poslovodni (menadžerski) računovodstveni sustav koji bi odgovarao u svim okolnostima i 2) formiranje pojedinog računovodstvenog sustava ovisi o podudaranju značajki računovodstvenog sustava s okolnostima poslovanja. U članku se razmatra utjecaj nekih kontingencijskih varijabli (ciljevi, gospodarska grana, organizacijska struktura, menadžerski stil) na oblikovanje menadžerskog računovodstvenog sustava.
Hashtags: