Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36
Stranica:
41.
Autor/i:
Mr. sc. Ivica PERVAN, dipl. oec.
Sažetak:
IASB je u projektu izrade standarda za obračun poslovnih spajanja u paketu s novim IFRS-om 3 Poslovna spajanja znatno izmijenio i MRS 36 Smanjenje imovine. Vrlo značajna novost kod izmijenjenog MRS-a 36 je činjenica da taj standard dobiva dodatnu važnost za računovodstveni obračun poslovnih spajanja nakon dana stjecanja, jer se goodwill više ne smije amortizirati. Naime, prema IFRS-u 3 goodwill se više ne amortizira već se testira na smanjenje prema izmijenjenom MRSu 36 (IFRS 3, t. 54. do 55.). Bitno je naglasiti da će kompanije izmijenjeni MRS 36 morati koristiti od trenutka primjene IFRS-a 3 i novog MRS-a 38 Nematerijalna imovina. Potpuna primjena sva tri novodonesena standarda u Hrvatskoj će biti moguća od trenutka kada se oni prevedu i objave u Narodnim novinama.
Hashtags: