RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
  • Članak:Dječji vrtići (I. dio)
  • Stranica:68.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

Pretežiti broj dječjih vrtića osnovale su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iako nema zapreke da ih osnuju i druge domaće pravne i fizičke osobe.

Iako su svi vrtići ustanove prema Zakonu o ustanovama, samo neki od njih su ustanove u smislu odredaba Zakona o proračunu. Ti vrtići svoje poslovanje iskazuju u sustavu proračunskog računovodstva.

O dječjim vrtićima, s posebnim osvrtom na one koji primjenjuju proračunsko računovodstvo, pišemo u ovom i u idućem broju časopisa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)