Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
Stranica:
78.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
  2. Nepotrošena sredstva primljena za projekt koji nije realiziran u proračunskoj godini
  3. Treba li izravnanja potraživanja od kupaca knjižiti koristeći osnovni račun odjeljka 915?
Hashtags: