Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
Stranica:
96.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pravo poreznog obveznika iz porezno-dužničkog odnosa kao što je pravo na povrat poreza, prema odredbama Općeg poreznog zakona, može se ustupiti, založiti i zaplijeniti.

Ako porezni obveznik ustupa svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj osobi, mjesno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ustupatelja, obvezna je provjeriti jesu li ispunjeni zakonski uvjeti da bi ugovor o ustupu (cesiji) bio obvezujući.

Pisani ugovor o ustupu pri čemu vjerovnik svoje otuđivo potraživanje prenosi na drugu osobu, dostavlja se poreznom tijelu u roku od 3 dana od dana sklapanja. Osoba kojoj se ustupa pravo može biti fizička ili pravna i ne mora biti porezni obveznik. Od kojih se elemenata sastoji ugovor o ustupu te koje radnje mora poduzeti ovlašteni službenik Porezne uprave nakon njegova zaprimanja, pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: