Devizno poslovanje u praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Devizno poslovanje u praksi
Stranica:
106.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Obveza obračuna PDV-a za nenaplaćene izvozne isporuke dobara nastaje pri objektivno neutemeljenom otpisu potraživanja
  2. Zakon o deviznom poslovanju ne uvjetuje po kojem tečaju treba preračunati kunsku protuvrijednost predujma za službeni put u inozemstvo
  3. Financijski kredit s rokom otplate do godine dana može dati rezident samo onom nerezidentu s kojim je izravno vlasnički povezan
Hashtags: