Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti
Stranica:
109.
Autor/i:
Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 49/03. - pročišćeni tekst) obrtništvo u Republici Hrvatskoj u bitnome je uređeno na posve nov, drukčiji i moderniji način. Zakonom su kao temeljnim propisom uređena pitanja: obavljanja obrta (uvjeti za obavljanje, otvaranje, poslovanje, prestanak obrta), obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta, organiziranost obrta, nadzor i upravne mjere, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe. Slijedom te činjenice Zakon o obrtu je, uz Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov, br. 111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.), jedan od najvažnijih zakona kojima se uređuju statusna i druga važna pitanja vezana za rad gospodarskih subjekata. O čemu sve treba voditi računa pri otvaranju obrta, pišemo u nastavku.
Hashtags: