Šifre u platnom prometu s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Šifre u platnom prometu s inozemstvom
Stranica:
125.
Autor/i:
Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
Za pravilno obavljanje platnog prometa s inozemstvom treba popunjavati i obrasce platnog prometa s inozemstvom.

Jedan od bitnih elemenata tih obrazaca, bez obzira na to je li riječ o obrascima kojima se plaća ili o onima kojima se obrađuje naplata, je i osnova naplate, odnosno plaćanja u platnom prometu s inozemstvom.

Skupinama poslova s inozemstvom pridružena je šifra. Šifre su sastavni dio Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom. Njihov pregled je dan u RRiF-u br. 11/03. One se upisuju u određeni broj obilježja odgovarajućih naloga platnog prometa s inozemstvom.

Koju šifru osnove naplate i plaćanja u platnom prometu u inozemstvu upisati u nekim dvojbenim slučajevima, odgovoreno je ovim člankom.

Hashtags: