Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
130.
Autor/i:
Akademik Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2003. (Nar. nov., br. 118/03.) posebno je uređeno pravo člana društva na obaviještenost o onome što se zbiva u društvu. Sada je to uređeno u čl. 428., st. 3. i čl. 447. Zakona. Prije toga Zakonom je bila propisana jedino obveza uprave društva da bez odgađanja dostavi nadzornom odboru, ako ga ono ima, i skupštini društva: a) izrađena financijska izvješća i b) izvješće o stanju društva, a ako je potrebno obaviti reviziju financijskih izvješća društva i c) izvješća revizora, koja obveza uprave postoji i sada u čl. 428., st. 2. Zakona. Uz to Zakon je prije propisivao, a čini to i sada, u okviru mjera za zaštitu manjine u društvu, i mogućnost imenovanja revizora društva od strane suda (čl. 450. i sl. Zakona).

U našem pravu su prihvaćena rješenja rađena po uzoru na ona u njemačkom i u austrijskom pravu o pravu svakog člana na obaviještenost i na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva, te o tome pišemo u nastavku članka.

Hashtags: