Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima
Stranica:
137.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Radnici koji su zaposleni u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima strane države, u međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet obveznici su poreza na dohodak iz plaće, kojega su sami obvezni obračunati i uplatiti u roku osam dana od dana isplate. Doprinose iz plaće i na plaću obvezan je obračunati i uplatiti poslodavac odnosno predstavništvo kod kojeg su zaposleni. Svaki obveznik odnosno radnik za uplaćeni porez, a poslodavac za uplaćene doprinose, obvezni su o tome izvješćivati Poreznu upravu i REGOS. Kako to treba učiniti pišemo u ovom članku.
Hashtags: