Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje
Stranica:
142.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ako tijekom godine plaće nisu redovito mjesečno isplaćivane zbog čega nisu iskorišteni mjesečni osobni odbitci ili je poslodavac uplaćivao za radnike premije osiguranja a pri obračunu poreza nije iskorištena porezna olakšica, te ako je zbog različitih visina plaća u pojedinim mjesecima došlo do većeg poreznog opterećenja, poslodavac je obvezan, za radnike koji su cijelo porezno razdoblje kod njega radili i nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza na plaću te kod zadnje isplate u godini napraviti porezno izravnanje. To je odredba čl. 26., st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/03. i 198/03.) a kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.
Hashtags: