RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Kršenje odredbi čl. 186. Zakona o radu
  • Provedba odredbi članka 12.b Zakona o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)