RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
  • Članak:Stvarno pravo
  • Stranica:96.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Pretvorba prava korištenja (čl. 360. ZV-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)