RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2004
  • Članak:Privredno pravo
  • Stranica:112.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Jamstvo manjinskog člana društva u d.o.o.-u: načelno ne dolazi do primjene načela nesavjesnosti osoba koje stoje bliske garancijama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)