Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria (I.)
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
UNIDROIT je kratica za Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava. Taj je institut 1994. objavio Načela međunarodnih trgovačkih ugovora. Godine 2004. objavljeno je novo izdanje Načela, ali ne kao revizija, već kao nadopuna prvog izdanja, tako da Načela iz 2004. sadrže ukupno 185 članaka, dok su načela iz 1994. imala 120 članaka.

Autor u ovome članku potanko i na zanimljiv način prikazuje posljedice izmjene Načela, dok će u sljedećem članku odgovoriti na pitanje postoji li lex mercatoria.

Hashtags: