Pokretanje stečajnog postupka (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Pokretanje stečajnog postupka (II.)
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi br. 12/04. objavili smo prvi dio članka o pokretanju stečajnog postupka. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike, na način da se prvo prikazuju mjere osiguranja, a potom završetak prethodnog postupka.
Hashtags: