Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:
    Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara
  • Porez na dohodak - terenski dodatak
  • Oporezivanje prigodnih, godišnjih nagrada policijskim i ostalim službenicima
Hashtags: