Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 1.2005
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Priznavanje položenog tečaja stručnog obrazovanja za djelatnika službe za zatitu ustavnog poretka kao položeni državni stručni ispit
  • Vrijeme provedeno u osiguranju u svojstvu poljoprivrednika računa se u mirovinski staž kao staž osiguranja te se to vrijeme osiguranja računa u ukupni radni staž državnog službenika
  • Priznaje li se stručni ispit položen za stručnog suradnika za geodetske poslove u svibnju 1994. pred Ispitnom komisijom Geodetske uprave kao položen državni stručni ispit
  • Primjena čl. 82. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u vezi polaganja državnog stručnog ispita za visoku stručnu spremu
  • Preuzimanjem poslova, dokumentacije, opreme te službenika i namještenika bivših članova republičkih tijela uprave u županijama, uredi župana postali su pravni sljednici svih prava i obveza koja proizlaze iz tog preuzimanja
  • Način vođenja sjednice i održavanja reda na sjednicama predstavničkog tijela isključivo je u djelokrugu predsjednika predstavničkog tijela
  • Način plaćanja prekovremenog rada za državne službenike i namještenike
Hashtags: