Oporezivanje dohotka u Republici Austriji

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Oporezivanje dohotka u Republici Austriji
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U Republici Austriji je sustav oporezivanja neposrednih (direktnih poreza) uređen jednim zakonom pod nazivom Zakon o porezu na dohodak temeljem kojega se oporezuje dobitak (dohodak) trgovačkih društava i primitke fizičkih osoba.

Dohotkom se, prema tome Zakonu, smatra razliku između ukupnih prihoda ostvarenih u trgovačkom društvu i troškova nastalih u svezi s ostvarivanjem prihoda. Tim se troškovima smatra i primitke isplaćene radnicima, znači plaće i ostale isplate fizičkim osobama s uključenim porezom na dohodak, a obveznici su toga poreza na dohodak te fizičke osobe.

Način obračuna poreza fizičkih osoba uređuje isti Zakon u njegovu podobliku.

Oporezivanje neposrednim porezima u Republici Hrvatskoj u usporedbi s Republikom Austrijom načelno se bitno ne razlikuje, osim što u Republici Hrvatskoj oporezivanje dobitka trgovačkih društava uređuje Zakon o porezu na dobit, a oporezivanje primitaka fizičkih osoba Zakon o porezu na dohodak, dok u Republici Austriji oba oblika oporezivanja uređuje isti Zakon.

Hashtags: