Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Marko MALJEVAC, dipl. iur.
Sažetak:
Načelo međusobnog priznanja proizvoda u kontekstu slobode kretanja robe razumijeva da će proizvod proizveden i stavljen u promet u skladu sa zakonodavstvom države članice (i Turske, te uz određene uvjete i države članice EFTA-e i EEA-e) biti prihvaćen u državi uvoznici. Pritom država uvoznica mora prihvatiti inozemni pristup postizanju prihvaćenih ciljeva poput zaštite života i zdravlja ili zaštite potrošača koji je možda drukčiji od onog što ga nacionalno zakonodavstvo uvoznice postavlja za domaće proizvode.

Ovo načelo se prvi put pojavljuje u predmetu Cassis de Dijon i otad ga ESP kontinuirano primjenjuje u praksi. Uvidjevši potrebu za ispravnom primjenom ovog načela, Komisija je u studenome 2003. donijela i posebno Priopćenje. Dosadašnja praksa primjene načela pokazala se nezadovoljavajućom. Susrećući se s uvozom proizvoda koji ne odgovaraju u potpunosti tehničkim pravilima uvoznice, izvoznici se odlučuju prilagoditi svoje proizvode što im otežava proizvodnju i povisuje cijene, a tijela države uvoznice ponekad odbijaju dopustiti uvoz drukčijim proizvodima. Komisija smatra da se ove teškoće može izbjeći ukidanjem nacionalnih tehničkih pravila uvoznice, ili uvođenjem u nacionalno zakonodavstvo klauzule međusobnog priznanja, ili tako da se nacionalno zakonodavstvo učini lako dostupnim i transparentnim.

Hashtags: