Obračunavnje stipendija i zarada učenika i studenata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Obračunavnje stipendija i zarada učenika i studenata
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2005. u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu a dohodak koji na novi način uređuju porezni položaj stipendija za redovito školovanje i zarade posrestvom učeničkih i studentskih udruga. Stipendije, kao pomoć pri školovanju su prema novim poreznim propisima neoporezive do 1.600,00 kn mjesečno, a oporezivanju podliježe isplaćena razlika iznad neoporezive svote. Međutim oporezivanje se obavlja na potpuno drukčiji način u odnosu na dosadašnje propise. Zarade posredstvom studentskih udruga ne podliježu oporezivanju do 50.000,00 kn isplaćenih u godini a razlika iznad te svote podliježe oporezivanju. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: