Godišnji obračun o hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Godišnji obračun o hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerskoj djelatnosti koja daje usluge smještaja na jednoj strani, i ugostiteljstva kao djelatnosti što obavlja usluge prehrane i pića na drugoj strani, treba voditi prvenstveno računa o posebnostima ove djelatnosti koja je uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 48/95., 20/97., 46/97. - proč. tekst, 68/98., 45/99., 92/01., 117/01., 4/02., 49/03. - proč. tekst i 117/03.). Zakon propisuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, a Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Nar. nov., br. 57/95. 106/04.) uređuje razvrstavanje ugostiteljskih objekata i minimalne uvjete koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, vrste ugostiteljskih objekata za smještaj koje se kategorizira, kategorije, elemente i mjerila za kategorizaciju, te način kategorizacije ugostiteljskih objekata.
Hashtags: