Novosti iz međunarodnog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Novosti iz međunarodnog računovodstva
Stranica:
104.
Autor/i:
Sažetak:
    Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
  • MRS 39 i IFRS 4 - Financijske garancije po ugovorima i osiguranje kredita
  • IFRS 6 - Istraživanje i vrjednovanje mineralnih resursa
  • Mjerenje i priznavanje vrijednosti istraživanja i procjene mineralnih resursa
  • Klasifikacija ulaganja u istraživanje i procjenu mineralnih resursa
  • Smanjenje vrijednosti ulaganja u istraživanje i procjenu mineralnih resursa
Hashtags: