Slobodne zone - devizni aspekt poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Slobodne zone - devizni aspekt poslovanja
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
Slobodne zone izdvojen su dio određenog prostora neke države u kojemu se primjenjuje povoljnije uvjete privređivanja prema carinskima, poreznim i drugim olakšicama te druge propise i drukčiji način poslovanja, negoli u ostalom području države. Nakana je slobodnih zona omogućiti na jednoj strani jeftiniji način poslovanja za korisnike zone, a na drugoj, veće zapošljavanje i rast stranih ulaganja, što je interes države i lokalne zajednice gdje posluje zona. U nastavku autor piše o osobitostima u deviznom poslovanju za korisnika zone s naglaskom na evidencije, ograničenja i olakšice u platnom prometu s inozemstvom. Treba reći da nema zaokružena pravna sustava za poslovanje u slobodnim zonama, nego upravo suprotno, zakonski su uvjeti nedostatni i nedorečeni te često izazivaju određene nedoumice. S motrišta deviznog poslovanja autor je nastojao nedoumice svesti u najmanje razmjere, bez nakane posve ih otkloniti, jer je to nemoguće, kako bi olakšao poslovanje korisnicima zone i njihovim suradnicima.
Hashtags: