Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na obiteljskome gospodarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na obiteljskome gospodarstvu
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Poljoprivreda ima važnu ulogu u ukupnome razvitku Hrvatske. Evidentirano je gotovo 700.000 nositelja vlasništva odnosno posjednika poljoprivrednog zemljišta, što znači da je poljoprivredno zemljište izrazito usitnjeno. Procjenjuje se da otprilike 500.000 ljudi živi na poljoprivrednim gospodarstvima te da oko 10% radno sposobnog stanovništva ostvaruje dohodak od poljoprivrede. Najveći dio hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva čine mala gospodarstva koja imaju manje od jednoga do najviše tri hektara obradive površine. Ta malena obiteljska poljoprivredna gospodarstva posjeduju gotovo 80% poljoprivrednog zemljišta, stočnoga fonda i ostalih poljoprivrednih resursa. Prema podatcima državne statistike, u posljednjem desetljeću seljačka gospodarstva su prodajom voća i povrća na tržnicama na malo realizirala 61,5% ukupne količine tržišne prodaje tih proizvoda.

U ovome članku se poljoprivrednom proizvođaču nastoji, jednostavno i jasno, opisati pravni sustav što uređuje uvjete pod kojima poljoprivrednik može višak poljoprivrednih proizvoda staviti u prodaju na tržište, te obveze kakvih se pritom treba pridržavati. O poreznom položaju (s motrišta dohotka i PDV-a) poljoprivrednih proizvođača - fizičkih osoba, pišemo u prvome članku u okviru ove rubrike.

Hashtags: