Računovodstvo proizvodnje povrća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Računovodstvo proizvodnje povrća
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Vrsta poljoprivredne proizvodnje i trajanje proizvodnog ciklusa te biološki procesi što obilježuju poljoprivrednu proizvodnju čimbenici su zbog kojih treba prilagoditi računovodstvo pojedinoj vrsti poljoprivredne proizvodnje. Za proizvodnju u poljoprivredi što traje manje od jedne godine, kad je sadnja odnosno sijanje i ubiranje plodova u istoj kalendarskoj godini - npr. uzgoj povrća, nema razlika u računovodstvenom praćenju i vrjednovanju proizvodnje u usporedbi s proizvodnjom u industriji ili nekoj drugoj djelatnosti. Jednako se postupa i u vezi sa žitaricama (kukuruz, ječam). U sljedećem broju našega časopisa, objasnit ćemo pitanja u vezi s dugogodišnjim nasadima u poljoprivrednoj proizvodnji.
Hashtags: