O nepravilnostima pri popunjavanju obrazaca i o nekim aspektima financiranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
O nepravilnostima pri popunjavanju obrazaca i o nekim aspektima financiranja
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
U prvom dijelu teksta govorimo o osnovnim nepravilnostima i dajemo dodatna pojašnjenja o popunjavanju obrazaca S-PR-RAS i OBVEZE, kako se pogreške ne bi ponavljalo pri sastavljanju financijskih izvještaja za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2005.

U drugome dijelu teksta objavljujemo odgovore na upite što su ih Ministarstvu financija postavile jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u vezi s načinom financiranja društava u vlasništvu lokalnih jedinica, te proračunskih korisnika u nadležnosti drugih proračuna.

Hashtags: