Doprinosi u vezi s isplatom regresa po sudskim presudama i kredit odobren prema načelu minusa na žiro-računu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Doprinosi u vezi s isplatom regresa po sudskim presudama i kredit odobren prema načelu minusa na žiro-računu
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
    Doprinosi u vezi s isplatom regresa po sudskim presudama
  • Kredit odobren prema načelu odobrena minusa na žiro-računu
Hashtags: