Iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj mjesečnoj sjednici u ožujku 2005., IASB je raspravljao o fer-vrijednosti opcija, financijskim instrumentima - usklađivanjima s SAD-om, financijskim instrumentima što ih se može prodati po fer-vrijednosti, ED 7, financijskim instrumentima, objavama, garancijama po kreditima i osiguranjima kredita, obvezama i glavnici, standardima za mala poduzeća, izvješćivanju po segmentima poslovanja, porezu na dobitak, promjenama računovodstvenih politika i ispravcima pogrešaka i poslovnim kombinacijama.
Hashtags: