Pravo na odbitak pretporeza pri započinjanju poduzetničke djelatnosti prema Zakonu o PDV-u s osvrtom na sudsku praksu EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Pravo na odbitak pretporeza pri započinjanju poduzetničke djelatnosti prema Zakonu o PDV-u s osvrtom na sudsku praksu EU
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Sažetak:
Cilj članka je bio usporedbom hrvatskih rješenja i mišljenja Europskog suda pravde, pokazati na koji način treba postupati pri priznavanju prava na odbitak pretporeza kada se pokreće poduzetničke djelatnosti, da bi se u cijelosti ostvarila temeljna načela PDV-a.
Hashtags: