Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - rješavanje vlastitoga stambenog pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - rješavanje vlastitoga stambenog pitanja
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Uz druge promjene, novost u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 153/02.), kojeg se primjenjuje od 1. siječnja 2003., jest poticanje rješavanja stambenog pitanja građana propisivanjem oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina za one koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje.

U više od dvije godine primjene toga Zakona, oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja vlastitoga stambenog pitanja iskoristili su brojni građani, ali je pitanje ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza u vezi s tim danas jednako aktualno. Kakve se uvjete mora ispuniti u pojedinim slučajevima kupnje nekretnina, te kakva su stajališta Porezne uprave - Središnji ured, objašnjava autorica u nastavku ovoga članka.

Hashtags: