Uloga vještaka u poreznom nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U svakoj upravnoj stvari ovlaštena osoba poreznog tijela koja vodi postupak, mora temeljito utvrditi činjenično stanje i materijalnu istinu. Uporabu vještačenja kao dokaznog sredstva u poreznom nadzoru propisuju čl. 68. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 68/01. i 150/02. - dalje: OPZ) i čl. 183. do 192. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. - dalje: ZUP).

U upravnom su postupku, načelno, svi dokazi (dokazna sredstva) izjednačeni i svaku se činjenicu može dokazivati svima dokaznim sredstvima, s tim što dokazno sredstvo, prema obliku i sadržaju, mora biti podobno za utvrđivanje stanja stvari te odgovarati pojedinoj okolnosti.

U svakoj upravnoj stvari porezno tijelo koje vodi postupak mora potpuno utvrditi činjenično stanje i materijalnu istinu. Ponekad se činjenično stanje ne može utvrditi bez određena stručnog znanja. Ako je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje konkretne upravne stvari nužno neko stručno znanje kakvo poreznom tijelu koje vodi postupak nedostaje, izvodi se dokaz vještačenjem.

Vještačenje se može odnositi na knjigovodstvo, različite vrste obrta itd. Neovisno o području, za rješavanje upravne stvari uvijek su važne činjenice. Hoće li ih se utvrditi vještačenjem, odlučuje porezno tijelo koje vodi postupak.

Hashtags: