Nadoknade plaće za bolovanje i porodni dopust

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Nadoknade plaće za bolovanje i porodni dopust
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osiguranici na temelju obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na nadoknadu plaće za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, komplikacija u trudnoći, porodnog dopusta, njege člana obitelji i djece i u sličnim okolnostima, kako utvrđuju Zakon o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 177/04.) i Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 93/03.). U ovom članku pišemo o osobitostima u vezi s ostvarivanjem prava na nadoknadu plaće u pojedinim slučajevima i glede načina utvrđivanja i visine nadoknade plaće.
Hashtags: