Zasnivanje radnog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2005
Članak:
Zasnivanje radnog odnosa
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o radu se temelji na slobodi ugovaranja stranaka ugovora o radu prava i obveza iz radnoga odnosa (kolektivnim ili individualnim ugovorom), s tim da sam Zakon jamči određena minimalna prava radnika iz radnoga odnosa (kao slabije strane toga ugovora) ispod kojih se prava radnika ne može ugovarati.

Samo zasnivanje radnoga odnosa relativno opsežno podliježe odredbama ZR-a kao općega propisa o radu (radnom odnosu) uz primjenu pojedinih posebnih zakona za određene specifične radne odnose. O tome pišemo u nastavku.

Hashtags: