Oporezivanje turističkih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Oporezivanje turističkih usluga
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2001. primjenjuje se stopa 0% propisana u čl. 10.a toč. h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 82/04. - dalje: ZPDV) za određene turističke usluge odnosno usluge organiziranog boravka stranih gostiju. Na koje se sve usluge primjenjuje stopa 0% i kakve se uvjete pri tome mora ispuniti propisuje čl. 57. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 55/04. - dalje: PPDV). O tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija.
Hashtags: