Inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Gospodarski inspektori Državnog inspektorata, sukladno nadležnostima propisanima u Zakonu o državnom inspektoratu, nadziru primjenu dvadesetak zakona i podzakonskih propisa te poslovnih običaja, što uređuju turističku djelatnost. U nastavku je pregled zakona i propisa čija je primjena stavljena u nadležnost gospodarskih inspektora, koji se odnose na poslovne subjekte u turističkoj djelatnosti.
Hashtags: