MRS 41 – Poljoprivreda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
MRS 41 – Poljoprivreda
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Hennie van GREUNING
Sažetak:
Ovaj Međunarodni računovodstveni standard (MRS) nije u nas objavljen, pa bi se formalno-pravno moglo reći kako nije na snazi. No, postupke računovođa u vezi s poljoprivrednom djelatnošću koji bi bili zasnovani na određenjima iz ovog Standarda ne bi se moglo ocijeniti protivnima računovodstvenim propisima. Stoga se može preporučiti njegovu primjenu. Zanimljivost je da ovaj Standard još nije zamijenjen novim Međunarodnim standardom financijskog izvješćivanja.

U članku se daje izvadak iz knjige Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja - praktični vodič koju, u suradnji sa Svjetskom bankom objavljuje nakladnik MATE d.o.o. Zagreb. Autor knjige je Van Greuning, zamjenik direktora riznice Svjetske banke u Washingtonu. Uz dopuštanje hrvatskog nakladnika, odabrali smo u nas malo poznato područje računovodstva - poljoprivredu. Ovaj komentar za praktičnu primjenu MSFI naglašava važnost analize i interpretacije informacija dobivenih primjenom svih Standarda te pomaže razumijevanju te složene problematike.

Pretisak iz spomenute knjige uzet je iz 27. poglavlja, no brojčano obilježavanje podnaslova s tim brojem je izostavljeno jer bi unosilo zabunu, odnosno zadržane su samo posljednje brojke što označuju redoslijed podnaslova.

Hashtags: