Trgovačko zastupanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Trgovačko zastupanje
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Odredbom čl. 18. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 49/03. - pročišćeni tekst do 170/03.) uređeno je posredovanje u trgovini kao jedan od oblika trgovačke djelatnosti. Propisano je da trgovačko posredovanje razumijeva agencijske usluge, zastupničke usluge, usluge robnih burza, komisione usluge, usluge skladištenja robe, te druge usluge uobičajene u trgovini. U ovom članku autor prikazuje zastupničke poslove u trgovini u dijelu koji se odnosi na prodaju robe na malo od strane trgovca - pravne osobe u ime i za račun drugog trgovca pravne osobe.
Hashtags: